UBYTOVACÍ A DOMOVNÍ ŘÁD
Rekreačního a školicího střediska Kytlice 66, okres Děčín

 1. Ubytovací a domovní řád se vztahuje na všechny uživatele prostor rekreačního a školicího střediska.
 2. Při příjezdu je host povinen předložit správci střediska platný osobní nebo cestovní doklad a zaevidovat se v knize hostů. Od správce obdrží klíče od vstupní branky, od budovy a od přiděleného pokoje. Zároveň se prokáže dokladem o zaplacení pobytu.
 3. Hosté jsou povinni při odchodu zamykat své pokoje a při odchodu a příchodu hlavní vstup do střediska. Za případné škody na pokojích vzniklé opomenutím této povinnosti majitel střediska neručí.
 4. Pokoje jsou k·dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin. V den odjezdu jsou hosté povinni pokoje uvolnit do 10.00 hodin. Pokud není dohodnuto jinak, je pokoj rezervován v den nástupu do 18.00 hodin.
 5. Každou ztrátu klíčů jsou hosté povinni ihned nahlásit správci střediska. Výměnu zámků zajistí správce střediska, úhradu nákladů nese ten, kdo klíče ztratil.
 6. V pokojích jsou vyvěšeny seznamy vybavení pokoje a jeho příslušenství. Správce střediska při příjezdu podle tohoto seznamu vybavení pokoje předá hostům, při odjezdu je opět podle tohoto seznamu převezme. Případy ztráty, nebo poškození pronajatého vybavení, řeší "Provozní řád Rekreačního a školicího střediska Kytlice".
 7. Hosté jsou povinni počínat si tak, aby nedocházelo k poškozování majetku a po ukončení pobytu jej předat zpět správci ve stavu, který odpovídá obvyklému opotřebení.
 8. Na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, vyjma holicích strojků, vysoušečů vlasů a radiopřijímačů.
 9. Zvířata mohou doprovázet hosty pouze po předchozí dohodě a souhlasu správce objektu, hosté jsou povinni zajistit veškerý úklid spojených s jejich pobytem ve středisku a na přilehlých prostorech.
 10. Hosté při nástupu obdrží povlečení na postele, osušky, ručníky a utěrky. Zajišťují si sami povlečení lůžkovin při příjezdu a před odjezdem svlečení použitých lůžkovin. Pro běžný denní úklid pokojů a jejich příslušenství je u správce k dispozici vysavač a úklidové prostředky.
 11. Správce zajišťuje denní úklid společných prostor střediska, po uvolnění pokoje celkový úklid pokoje a příslušenství.
 12. Hosté nahlásí správci střediska požadavky na běžnou údržbu a opravy pronajatých pokojů.
 13. V době od 22.00 hodin večer do 7.00 hodin ráno musí hosté dodržovat ve všech prostorách střediska noční klid.
 14. Správce střediska zajišťuje ochranu střediska a jeho vnitřního vybavení a kontroluje dodržování požárních předpisů. Poskytuje hostům střediska informační služby. 
 15. Telefonní spojení odpovědných pracovníků odborného aparátu Svazu:
  Výkonná místopředsedkyně - 725 338 024

  Sekretariát Svazu - 221 082 295
  Vedoucí provozního oddělení - 607 080 507
 16. Důležitá telefonní čísla:
  Policie ČR: 158
  Hasiči: 150
  Záchranná služba: 155

Prosíme všechny hosty střediska o dodržování tohoto ubytovacího a domovního řádu a přejeme příjemný a spokojený pobyt.