KONTAKT

Rekreační a školicí středisko ČSVTS Kytlice

407 45 Kytlice 66,
okres Děčín,
tel. na správce 724 459 470

 

Český svaz vědeckotechnických společností z.s.

Novotného lávka 5
110 00 Praha 1
tel: 221 082 204

IČ: 00444502
DIČ: CZ00444502

ID datové schránky : 4kc5ukv

bankovní spojení: ČSOB č.ú. 482685873/0300

zapsán v SR, MS v Praze, L 98

( zapsán ve spolkovém rejstříku, Městský soud v Praze, oddíl L, vložka 98 )

dříve: registrován podle zákona č.83/1990Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, dne 3.5.1990 pod čj. VSP/1-56/90-R